מהפכה קהילתית לאתר ולחבור אזרחים וותיקים ״מתחת לרדאר״ לשירותים בקהילה

המיזם "קהילה בקלי"ק" נועד על מנת לאתר אזרחים וותיקים "מתחת לרדאר" ולחבר אותם לשירותים בקהילה. אנו שומעים על מקרים שבהם אנשים עריריים נמצאו ללא רוח חיים בביתם וכי ישנם אנשים רבים שכבר אינם עובדים, ואינם נמצאים בקשר קבוע עם גורמים רשמיים או גורמים בקהילה. אלו הם האנשים שאנו מכנים "מתחת לרדאר". האיתור מתבצע על ידי מתנדבים/ שכנים, בצורה אינטראקטיבית והמידע מועבר לגורמים רשמיים. כל מתנדב/שכן שפוגש לראשונה אזרח ותיק שעד כה היה "מתחת לרדאר", מציע לו את השירותים המתאימים לו באפליקציה קהילתית בה מכשיר אותו בשימושה. לאחר מכן, המתנדב שומר על קשר קבוע עם האזרח הוותיק באמצעות האפליקציה, שיחות טלפון וביקורי בית, בהתאם למה שיסוכם ביניהם.
מיזם זה הוא הראשון מסוגו, העושה מהפכה קהילתית בבניית מנוע רב עירוני ובהתגייסות של כלל התושבים למען הגיל השלישי ולהיות "minded" למענם. המיזם משתמש בתיאוריה של הון חברתי בבניית קהילות כגורם הכרחי להצלחה, עקב גיוס המשאב האנושי בחיבור קבוצות קיימות ומלוכדות בקהילה למען הגיל השלישי. החוזק הוא בידי הקהילה, והתושבים לוקחים על עצמם את האחריות לטפל באזרחים הוותיקים, במקום להסתמך רק על הממסד.
ההספק בכך יהיה רחב יותר כי כך תהייה אפשרות להגיע לאזרחים וותיקים רבים יותר, בו זמנית ובמהירות.
הפרויקט משתמש בטכנולוגיה קלה לשימוש והנגשת שירותים באפליקציה קהילתית, בנוסף ליחס ומגע חברתי וקשר עם חברי הקהילה המקומית, במטרה לשפר איכות החיים של האזרח הוותיק
המודל קל לביצוע וניתן להעתקו, ובכך מהווה מודל לחיקוי עבור ארגונים אחרים.

לפרטים: 09-7414974
ניתן לפנות גם באמצעות הדוא"ל: [email protected]