ידיעון קלי"ק – אוגוסט 2014

פתיחת מיזם החברתי החדש" - עסוקים בגיל !" בזכות תרומה נדיבה מה"קרן דליה ואלי הורביץ בע"מ (חל"צ)" עמותת קלי"ק מרחיבה את פעילות מרכז "סבי" - עסק החברתי הראשון שלה -...
עוד

ידיעון קלי"ק – יולי 2014

קלי"ק למען ילדי הדרום: בעקבות המצב הביטחוני התגייסנו בקלי"ק למתן תרומה של ערכות מלאכה "סבי" לילדי הדרום. בשל ירי הטילים, שוהים הילדים שעות ארוכות במרחבים...
עוד

ידיעון קלי״ק – יוני 2014

קהילה תומכת נפרדת בהתרגשות מיעל נחושתן. בהתרגשות רבה חברי קהילה התומכת המופעל ע"י אשל, העירייה, עמותת קלי"ק, מוקד אנוש ומשרד הרווחה נפרדו מיעל נחושתן הנמרצת...
עוד