סרטו של גדי קוויאטק אשר נתבקש לפתוח קבוצת תיאטרון לקשישות בעמותת קלי"ק.