קלי"ק נותנת מענקים לניצולי השואה נזקקים לטובת רכישת תרופות, נסיעות לטיפולים רפואיים ותוספי מזון.

הפנייה דרך המדור לאוכלוסייה המבוגרת בלשכה לשירותים החברתיים בעיריית הוד השרון

09-7759676.