המרכז הוירטואלי מתחברים מהבית בקליק

מערך השעורים המשודרים ממרכז הוד

התחלה בספטמבר 2017

  א ב ג ד ה
19:30-22:30         הרצאות מתחלפות