מערך השעורים הקול בקלי"ק

התחלה בספטמבר 2017

  א ב ג ד ה
17:00-19:00   פגישה עם עובדת סוציאלית –
סגור לציבור הרחב
17:00-19:00