קורסי אנגלית מדוברת במרכז הוד לוותיקי העיר של קלי"ק, רכזת מתנדבים חדשה בעמותת קלי"ק, קורס מחשבים במרכז הוד לוותיקי העיר, נר שמיני של חנוכה בבית יקינטון של קלי"ק, מתנות לבית יקינטון מבנק הפועלים סניף מגדיאל. כל זאת ועוד בידעון ינואר של קלי"ק.

להורדת הידיעון לחצו כאן