בשנתיים האחרונות, בזכות תרומות מהקרן למפעלים המיוחדים בביטוח הלאומי והקרן דליה ואלי הורוביץ, עמותת קלי"ק הרחיבה את פעילות מרכז "סבי" – עסק החברתי הראשון שלה – באמצעות 4 שלוחות המרכז. לצפיה בידיעון לחצו כאן