פתיחת מיזם החברתי החדש" – עסוקים בגיל !"
בזכות תרומה נדיבה מה"קרן דליה ואלי הורביץ בע"מ (חל"צ)" עמותת קלי"ק מרחיבה את פעילות מרכז "סבי" – עסק החברתי הראשון שלה – באמצעות הפעלת 5 שלוחות המרכז.

לצפייה בידיעון לחצו כאן