שחקני "קלי"ק של תיאטרון" הופיעו מול עובדי חברת אסטרוזניקה בהצגה "שכונה שכזאת" שהיא הצגה ייחודית העוסקת בהווי חיי שכונת נווה נאמן מראשיתה ועד היום. כל השחקניות הן מראשוני המתיישבים בשכונה. בהצגה יש שילוב של הווי השכונה והעלאת קונפליקטים איתם מתמודדות משפחות רבות גם כיום.

לצפיה בידיעון לחצו כאן