אודות קלי"ק

עמותת קלי”ק חלוצה בארץ בתחום הגיל השלישי ביישום מודלים ליזמות חברתית. העמותה הוקמה ב1983 ומפעילה שירותים מגוונים, המעודדים ומאפשרים איכות חיים טובה יותר לוותיקים, כגון: מרכזי תעסוקה, מרכז וירטואלי, מרכז לשעות הפנאי, תיאטרון קהילתי, מועדוני קשישים, מרכז יום לתשושים, מועדון לניצולי השואה, סיוע בהאצת חברות סטארט-אפים בתחום הגיל השלישי ופרויקטים קהילתיים.

חזון

חזון העמותה הוא לשפר את איכות החיים של האזרח הוותיק על ידי יישום מודלים חדשניים של יזמות חברתית בתחום הגיל השלישי.

שליחות

השליחות של קלי”ק היא לשאוף לתפעול עצמאי ויציב על ידי ייזום פרויקטים חדשניים שייעודם קידום האוכלוסייה הוותיקה, במטרה להעלות את דימויים האישי והחברתי ולאפשר להם להמשיך לחיות בכבוד ולתרום לחברה.


ניכוי מס במקור
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
הארכת תוקף אישור מוסד ציבורי לענין תרומות
מאזן סופי 2021
אישור ניהול תקין לשנת 2023
רישום במס ערך מוסף
אישור על תקנון העמותה
תעודת רישום עמותה