המלצות על פרוייקט סבי של עמותת קלי"ק, והשימוש במיחזור חומרים על מנת לייצר מוצרים חדשים.