SAVE THE DATE: 6.9.17
הכנס הארצי השנתי לחדשנות ויצירתיות בתוכניות קהילתיות לגיל השלישי

אוד' הדרים, בית כפר הדרים, בן יהודה 77 כפר סבא
9.00-12.30

בתחומים:

  • יזמות ותעסוקה
  • יצירה ויצירתיות
  • התנדבות ותרומה לקהילה
  • לימודים והעשרה
  • תיעוד ושימור שורשים ומסורת
  • מיצוי זכויות וקבוצות תמיכה
  • ניהול קהילה ושיווק תכניות בשילוב ניו מדיה וטכנולוגיה דיגיטלית