כתבה על אתר בוגו – מודל שקוף ופשוט אשר מתגמל חברות לעשות מעשה טוב קטן אחד עבור הקהילה ו/או הסביבה, בכל פעם שנרכש מהם מוצר.