חזון העמותה

שליחות העמותה

קלי"ק שואפת לתפעול עצמאי ויציב על ידי ייזום פרויקטים חדשניים שייעודם קידום אוכלוסיית הגיל השלישי במטרה להעלות את דימויים האישי והחברתי של הקשישים ולאפשר להם להמשיך להיות בכבוד ותורמים לחברה.