בנק מזרחי- טפחות קיים את היריד שבו הוצגו- 30 עמותות (כולל פרויקט "סבי" של עמותת קלי"ק) את מוצריהן לקהל הרחב. היריד הערך באלרוב שדרות ממילא, ירושלים. העמותות המשתתפות ביריד, נכללות במדריך "ערך מוסף" – מדריך שהופק ביוזמת "מזרחי טפחות בקהילה", המאגד בתוכו כ-180 עמותות. כל ההכנסות מהיריד היו קודש למען העמותות. פרויקט "סבי" נוסד באוסטרליה לפני כ- 30 שנים על מנת לספק תעסוקה בעלת משמעות במלאכת יד. מטרת הפרויקט בארץ: לתת תעסוקה מכובדת לקשישים שעדיין מסוגלים ורוצים להיות פרודוקטיביים ואקטיביים, ורוצים להרוויח ולשפר את מצבם הכלכלי, בהתאם ליכולת הפיזית והנפשית.