פרויקט קהילה תומכת

אב קהילה: שלום בדוש והקטור ליטוין

כתובת : רח' החייל 8, טל. 050-5275161 ופקס': 09-7404029