זוכה במקור מימון נוסף. פשוט מדהים!  – http://www.siftach.co.il/