המרכז הוירטואלי מתחברים מהבית בקליק

מערך השעורים המשודרים מקפה אירופה

חדר פעילות
  א ב ג ד ה
17:15-18:15       הרצאות מגוונות
והופעות זמר