המרכז הוירטואלי מתחברים מהבית בקליק

מערך השעורים המשודרים ממרכז הוד

חדר פעילות
  א ב ג ד ה
16:30-17:00          
17:00-17:30          
17:30-18:00          
18:00-18:30     אנגלית מדוברת
למתחילים
מלכה מיכאלי
   
18:30-19:00        
19:00-19:30          
19:30-20:00   ספרדית מדוברת
ג'ודי זלוטניק
     
20:00-20:30