ליזמים  חברתיים המתחילים בפרויקט יש רעיון  אך לעיתים חסרים תקציב, מידע ומשאבים לביצוע וניהול הפרויקט.  המחקר הראה את חשיבותן של רשתות חברתיות וקשרים עם אנשים מתחומים שונים, על היכולת להשיג את המידע והמשאבים ההכרחיים. בנוסף, נבדקה השפעת האמון על פיתוחו של מיזם עסקי בארגון מגזר שלישי. במחקר נבדק במשך 3 שנים  הקשר היומיומי בין תורמים מול מרכז התעסוקה "סבי", המופעל ע"י עמותת קלי"ק בשיתוף העירייה.