הפנייה דרך טלי צידן, רכזת ספורט לגיל הזהב

050-2102826.